UHP grafitne elektrode

  • UHP Graphite electrode

    UHP grafitna elektroda

    Grafitna elektroda je glavni provodni materijal koji se koristi u industriji električne topionice, a ima svojstva vrhunske električne provodljivosti, toplotne provodljivosti, velike mehaničke čvrstoće, oksidacione i korozijske otpornosti na visokim temperaturama. Grafitna elektroda se obično koristi u EAF (za topljenje čelika), potopljena lučna peć (za proizvodnju ferolegura, čistog silicijuma, fosfora, mat, kalcijevog karbida itd.) I peći s električnim otporom, poput grafitne peći za proizvodnju grafitnih elektroda, peći za taljenje stakla. , električne peći za proizvodnju karborunduma itd.