HP Graphite Electrodes

  • HP Graphite electrode

    HP Graphite elektroda

    HP-ova grafitna elektroda izrađena je od iglenog koksa uvezenog iz Japana, SAD-a, proizvodni proces grafitne elektrode je drobljenje, prosijavanje, sastojci, miješanje, lijevanje, pečenje, impregnacija pod visokim pritiskom, drugo pečenje, grafifikacija i obrada, bradavice grafitne elektrode i bradavice proizvode se tri puta impregnacijom i četiri puta pečenjem, materijal grafitne elektrode za izradu čelika je iglasti koks koji se uvozi iz Japana i SAD-a.