Kalcinirani naftni koks / CPC

  • Calcined petroleum coke

    Kalcinirani naftni koks

    CPC (kalcinirani naftni koks) je karbonasta kruta tvar dobivena iz kokerarskih jedinica rafinerije nafte ili drugih procesa krekiranja.